• 1399/12/23-نحوه ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه
 • نحوه ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه
  دانشجویان گرامی : 
  1.هنگام ورود از شماره دانشجویی برای نام کاربری و کد ملی  بعنوان کلمه عبور استفاده نمایید . لطفا پس از ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید .
  2.درصورت هر گونه مشکل با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
  با توجه به روزرسانی سامانه تغذیه لازم است جهت فعال نمودن کارت سلف فقط یکبار بصورت حضوری با همراه داشتن کارت سلف به اتوماسیون اداره تغذیه مراجعه نمایند.
  054-31136731
  054-31136438
  054-31136730